Reiki

CO JE VLASTNĚ REIKI?

– je to starobylé léčebné umění, které se používá na světě i dnes. Vyjadřuje lásku a veškeré bytí na zemi. Spouští samoléčebné síly organismu na fyzické i duchovní úrovni. Před 5000 lety se používala v Indii univerzální energie – prána. Dodnes ji používají Jogíni při cvičení a meditacích. Staří Číňané nazvali tuto energii – čchi. Ať už ji nazýváme jakkoliv, vždy bude obsahovat základní prvky našeho bytí. V minulém století japonský mistr Usui pátral po léčebném systému, který nevyčerpá jeho vlastní energii. V jednom zenovém klášteře našel spisy, které mu ale ukázaly pouze vědění, ne sílu. Po 21 denním půstu a meditacích přijal osvícení a poznal odpovědi na své otázky, použití symbolů a uzdravování. Otevřel školu v Tokiu a jeho umění se učí dodnes.

K tomu, aby člověk mohl používat reiky, je třeba osobního zasvěcení od učitele, který byl také zasvěcený a vyškolený. Mistr reiky – učitel tímto starobylé učení předává. Není žádný člověk vyvolený, nebo splňující nějaké předpoklady či znalosti, důležitá je empatie, láska a upřímná snaha učit se a pomoci sám sobě i druhým. Pak už záleží na každém, jakým způsobem bude s energií pracovat, rozvíjet se a používat ji. Jedná se o pozitivní energii – pokud tomu tak není, není to reiky. Zasvěcení se nemůže nikdy vytratit, jednou otevřený kanál zůstává celý život. I kdyby jste s energií nějakou dobu nepracovali, vždycky se pak můžete vrátit k léčení. Uplatnění reiky je široké na fyzické i duševní úrovni. Člověk, který energii používá se při tom nevyčerpá.


ReikiReiki Reiki